Friday, February 24, 2012

Tugasan Kumpulan BBD18003

A. Sejarah perkembangan kurikulum dan pengajaran sekolah rendah.
B. KBSR dari segi matlamat, organisasi dan mata pelajaran di sekolah rendah.
C. KSSR dari segi matlamat, organisasi dan mata pelajaran di sekolah rendah.
D. Peranan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah.
E. Pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah dari segi kesepaduan, bahan pengajaran dan pengurusan kelas.
F. Pelaksanaan pentaksiran dan penilaian di sekolah rendah dalam KBSR.
G. Pelaksanaan pentaksiran dan penilaian di sekolah rendah dalam KSSR.
H. Pengurusan pembelajaran yang berkesan.
I. Penggunaan bahan bantu dalam pengajaran dan pembelajaran
J. Isu-isu dan perkembangan terkini tentang kurikulum dan pengajaran di sekolah rendah.

No comments: